گاو :

در زبان عربی معادل (بقرة) می‌باشد که نام دومین سوره قرآن کریم می‌باشد و همچنین در خود سوره بقره  آیات 67تا 71 و همچنین آیات144 تا 146 نیز آمده است.
از جمله در آیه «69» آمده:
گفتند: « از پروردگارت بخواه‏، تا بر ما روشن کند که رنگش چگونه است‏؟ گفت‏: وى مى‏فرماید: آن ماده گاوى
است زرد یکدست و خالص‏، که رنگش بینندگان را شاد مى‏کند.»

گوساله:

معادل عربیش (العجل) می‌باشد که در سوره بقره آیات 51 و 54 و 92 و 93سوره نساء آیه 153سوره الاعراف آیه 152و سوره هود آیه 69سوره الذاریات آیه 26 آمده است، از جمله در آیه 51 سوره بقره چنین آمده:
« و آنگاه که با موسى چهل شب قرار گذاشتیم‏؛ آنگاه در غیاب وى‏، شما گوساله را (به پرستش‏) گرفتید، در حالى که ستمکار بودید.»

الاغ:

در زبان عربی معادل (حمار) می‌باشد که در سوره بقره آیه 259 و سوره المدثر آیه 50 سوره النحل آیه 80 و سوره جمعه آیه 5 آمده است. از جمله در آیه پنجم سوره چنین آمده است: « مثل کسانى که (عمل به‏) تورات بر آنان بار شد (و بدان مکلف گردیدند) آنگاه آن را به کار نبستند، همچون مثل خرى است که کتابهایى را برپشت میکشد. (وه‏) چه زشت است وصف آن قومى که آیات خدا را به دروغ گرفتند. و خدا مردم ستمگر را راه نمى‏نماید.»

زنبور:

در زبان عربی معادل (نحل) بوده و و نام سوره شانزدهم قرآن بوده و علاوه بر آن در آیه شصت و هشتم این آیه بدین صورت آمده است:
« و پروردگار تو به زنبور عسل وحى (و الهام غریزى) نمود که‏: از کوه‏ها و درختان و داربستهایى که مردم مى‏سازند، خانه‏هایى برگزین.‏»

مورچه:

در زبان عربی معادل (نمل) بوده و علاوه بر آنکه نام سوره بیست و هفت قرآن کریم است و در آیه هیجدهم این سوره نیز آمده بدین صورت آمده است:
« آنها حرکت کردند تا به سرزمین مورچگان رسیدند؛ مورچه‏ اى گفت‏: به لانه‏ هاى خود بروید تا سلیمان و لشکرش شما را پایمال نکنند در حالى که نمى‏فهمند.»

پرنده:

معادل عربیش (ابابیل) است که در آیه سوم سوره فیل چنین آمده:
« و بر سر آنها پرندگانى را گروه گروه فرستاد »

عنکبوت:

علاوه بر اینکه نام سوره بیست و نهم قرآن کریم است در آیه چهل و یک همین سوره نیز به این صورت آمده:
«داستان کسانى که غیر از خدا دوستانى اختیار کرده‏اند، همچون عنکبوت است که (با آب دهان خود) خانه‏اى براى خویش ساخته‏، و در حقیقت (اگر مى‏دانستند) سست‏ترین خانه‏ها همان خانه عنکبوت است‏.»

پشه:

معادل عربیش (بعوضة)می‌باشد و در آیه بیست و ششم سوره بقره چنین آمده:

«خداوند از این که به موجودات ظاهرا کوچکى مانند پشه‏، و حتى کمتر از آن‏، مثال بزند شرم نمى‏کند. در این میاناین موضوع را بهانه کرده مى‏گویند: منظور خداوند از این مثل چه بوده است‏؟! آرى‏، خدا جمع زیادى را با آن گمراه‏، و گروه بسیارى را هدایت مى‏کند؛ ولى تنها فاسقان را با آن گمراه مى‏سازد»

آنان که ایمان آورده‏اند، میدانند که آن‏، حقیقتى است از طرف پروردگارشان‏؛ و اما آنها که راه کفر را پیموده‏ اند.

فیل :

نام سوره صد و پنجم قرآن هست و در آیه یکم این سوره نیز آمده است.

« (ای رسول ما!) آیا ندیدی که خدای تو با اصحاب فیل (و سپاه فیل سوار ابرهه) چه کرد؟! »

میمون:

معادل عربیش (قردة) می‌باشد که در سوره اعراف آیه 166 و سوره مائده آیه 60 آمده و همچنین سوره بقره آیه 65 چنین آمده:
«و کسانى از شما را که در روز شنبه (از فرمان خدا) تجاوز کردند نیک شناختید، پس ایشان را گفتیم‏: بوزینگانى طردشده باشید.»

شتر :

معادل عربیش (الابل) می‌باشد و در سوره انعام آیه 144 و سوره الغاشیه آیه 17 چنین آمده:
« آیا آنان به شتر نمی نگرند که چگونه آفریده شده است‏؟!»

خوک :

معادل عربیش (خنزیر) بوده و در آیه 173 سوره بقره و همچنین سوره مائده آیه 3 وآیه 60 آمده و همچنین در سوره انعام آیه 145 چنین آمده:
« بگو: در آنچه به من وحى شده است‏، بر خورنده‏اى که آن را مى‏خورد هیچ حرامى نمى‏یابم‏، مگر آنکه مردار یا خون ریخته یا گوشت خوک باشد که اینها همه پلیدند. یا (قربانیى که‏) از روى نافرمانى‏، (به هنگام ذبح‏) نام غیر خدا بر آن برده شده باشد. پس کسى که بدون سرکشى و زیاده‏خواهى (به خوردن آنها) ناچار گردد، قطعاً پروردگار تو آمرزنده مهربان است‏.»

ملخ:

معادل عربیش (الجراد) بوده و در سوره اعراف آیه 133 همراه با نام چند حیوان چنین آمده:
« سپس
بلاها را پشت سر هم بر آنها نازل کردیم‏: طوفان و ملخ و آفت گیاهى و قورباغه‏ ها و خون را که نشانه‏هایى از هم جدا بودند، بر آنها فرستادیم‏؛ ولى باز بیدار نشدند، و تکبر ورزیدند، و جمعیّت گنهکارى بودند! »


منابع :

  1. قرآن کریم، ترجمه الهه قمشه ای
  2. المنجم المفهرس الالفاظ قرآن کریم، محمد فواد عبادالباقی، قاهره.

برچسب‌ها: اسامی حیواناتی که درقرآن آمده است

تاريخ : چهارشنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۱ | | نویسنده : مهدی رستمی اصل |